**Regulamin Sklepu Internetowego MAGIA SZLAKU - MAGIA SMAKU®**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Sklep internetowy pod nazwą "MAGIA SZLAKU - MAGIA SMAKU®" (dalej zwany "Sklepem") jest prowadzony przez firmę MAGIA SZLAKU - MAGIA SMAKU®, z siedzibą w Koszalinie ul. Żytnia 28A/8 NIP: 5981244045 (dalej zwany "Sprzedawcą").

2. Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

**II. Składanie zamówień i płatności**

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w wybranej formie dostępnej w Sklepie.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po dokonaniu płatności przez Klienta, chyba że strony postanowią inaczej.

**III. Dostawa**

1. Koszty dostawy oraz termin dostawy są określone w dostępnym na stronie Sklepu regulaminie dostawy.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostawa była realizowana terminowo.

**IV. Zwroty i reklamacje**

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w określonych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenta.

2. Reklamacje dotyczące wad towarów będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**V. Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sklepu, dostępną na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim bez ich zgody.

**VI. Prawa autorskie**

1. Wszelkie treści, zdjęcia i grafiki umieszczone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.

**VII. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu lub umów sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o których Klienci będą informowani na stronie Sklepu.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu. Dla pełnej i prawidłowej treści regulaminu, a także w celu dostosowania go do konkretnej działalności Sklepu, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub ekspertem ds. prawa e-commerce.